Check AvailabilityTokyo Dai-ichi Hotel Shin shirakawa

Non-smoking/smoking
Check in

     next week >>

19Sat 20Sun 21Mon 22Tue 23Wed 24Thu 25Fri 26Sat 27Sun 28Mon 29Tue 30Wed 1Thu 2Fri
**----********
**--*-****---*
**----****--**
**----****---*
**--*-********
**--*-********
**----*-******
**----********
**----********
**----********
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------

*F10 or more rooms available  NumberFnumber of rooms available   -FNo rooms available