Check AvailabilityTokyo Dai-ichi Hotel Shin shirakawa

Non-smoking/smoking
Check in

     next week >>

20Thu 21Fri 22Sat 23Sun 24Mon 25Tue 26Wed 27Thu 28Fri 29Sat 1Sun 2Mon 3Tue 4Wed
-****-********
-****--*******
-****-********
-****-********
-*************
-*************
-****----*****
-*************
-****--*******
-*************
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------

*F10 or more rooms available  NumberFnumber of rooms available   -FNo rooms available